Сурталчилгаа байршуулах

www.ETZone.mn

 БАННЕР БАЙРШУУЛАХ ТАРИФ

 

A-1 байрлал

Олон төрөлт буюу видео, аудио, текст, зурган, графикан гэх мэт мультмедиа байдлаар буюу Таны хүссэн байдлаар сурталчилгааны мэдээллийг үзүүлэх боломжтой. Үнэ өдрөөр Үнэ сараар
₮ 20 000 ₮ 400 000
 

А  2 байрлал

Олон төрөлт буюу видео, аудио, текст, зурган, графикан гэх мэт мультмедиа байдлаар буюу Таны хүссэн байдлаар сурталчилгааны мэдээллийг үзүүлэх боломжтой. Үнэ өдрөөр Үнэ сараар
₮ 20 000 ₮ 400 000
 

B-3

Байрлал

Олон төрөлт буюу видео, аудио, текст, зурган, графикан гэх мэт мультмедиа байдлаар буюу Таны хүссэн байдлаар сурталчилгааны мэдээллийг үзүүлэх боломжтой. Үнэ өдрөөр Үнэ сараар
₮ 15 000 ₮ 220 000

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ БАЙРШУУЛАХ ТАРИФ

 

ТОП

МЭДЭЭ

Олон төрөлт буюу видео, аудио, текст, зурган, графикан гэх мэт мультмедиа байдлаар буюу Таны хүссэн байдлаар мэдээ мэдээллийг нийтлэж олон нийтэд мэдээлэх боломжтой. Өдрийн турш нүүр хуудсанд байрших үнэ
₮ 200 000
 

НИЙТЛЭЛ

Олон төрөлт буюу видео, аудио, текст, зурган, графикан гэх мэт мультмедиа байдлаар буюу Таны хүссэн байдлаар мэдээ мэдээллийг нийтлэж олон нийтэд мэдээлэх боломжтой. ₮ 70 000
 

БИЗНЕС МЭДЭЭ

Олон төрөлт буюу видео, аудио, текст, зурган, графикан гэх мэт мультмедиа байдлаар буюу Таны хүссэн байдлаар мэдээ мэдээллийг нийтлэж олон нийтэд мэдээлэх боломжтой. ₮ 50 000
САНАЛ АСУУЛГА Олон төрөлт буюу видео, аудио, текст, зурган, графикан гэх мэт мультмедиа байдлаар буюу Таны хүссэн байдлаар мэдээ мэдээллийг нийтлэж олон нийтэд мэдээлэх боломжтой. ₮ 30 000

 

www.ETZone.mn